Kabiny na miarę
      naszych czasów

Pługi orne zagonowe

Pługi orne obrotowe

Kosiarki do trawy

W połowie lat 90-tych rozpoczęliśmy produkcję ścianczy łąkowych. Naszym głównym odbiorcą wówczas był rynek niemiecki. Produkujemy dwa modele ścianczy łąkowych SL-2 i SL-3, które są sukcesywnie unowocześniane. Służą one do pielęgnacji trawników, pól golfowych, stadionów, terenów rekreacyjnych oraz w rolnictwie i sadownictwie.

Rozdrabnia chwasty, drobne krzewy i kretowiska. Idealnie rozrzuca ścinany materiał organiczny. Ścinacz przeznaczony jest do współpracy z ciągnikami o mocy silnika od 22kW wyposażonych w TUZ i WOM. Zasada działania polega na tym, że ścinane rośliny są rozdrabniane na drobne części około 1cm, w zależności od prędkości obrotowej WOM oraz prędkości ciągnięcia ścinacza. Dzięki symetrycznemu rozłożeniu masy, maszyna nie obciąża nadmiernie ciągnika i jest bardzo łatwa w obsłudze.