Kabiny na miarę
      naszych czasów

Pługi orne zagonowe

Pługi orne obrotowe

O nas

Firma Prywatna „KOJA” Janina Konopka informuje, iż w dniu 16.09.2020 r. została podpisana umowa na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla przedsiębiorstwa Firma Prywatna „KOJA” Janina Konopka” w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Efektem projektu jest niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja, tj. od 01.08.2020 r. do 31.10.2020 r.

 

Wartość projektu:  356 816,16 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:   356 816,16 PLN

Numer umowy o dofinansowanie: POPW.01.05.00-20-0176/20-00